Náhradní plnění - zaměstnávání OZP a invalidních důchodců Karlovy Vary

Aktualizováno 17.1.2023

Bezpečnostní a úklidové agentury zajišťují zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pokud patříte mezi zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci je ze zákona o zaměstnanosti Vaší povinností poskytovat práce pro ZTP. Další volbou pro Vás je tzv. náhradní plnění, což v praxi znamená odběr služeb či výrobků od společností, které tyto práce pro ZTP a ZPS zajišťují, a splňují tuto povinnost z více než 50% (tj. víc než polovina jejich zaměstnanců jsou osoby se ZPS).

Zaměstnávání invalidních důchodců a osob se ZTP

Zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání ZPS patří mezi priority bezpečnostních a úklidových firem. Pro tyto osoby se ZPS není snadné sehnat zaměstnání, které je důležitou součástí každého z nás. A proto společnosti poskytují zaměstnávání zdravotně postiženým a invalidním důchodcům již řadu let a tím pomáhají a přispívají ke zkvalitnění jejich života. V bezpečnostní sféře najdou tito občané uplatnění např. na recepci a vrátnici. Vzhledem k charakteru úklidové práce úklidové firmy náhradní plnění a nejen v roce 2023 nabízejí v podobě odběru hygienických a dezinfekčních prostředků.

Náhradní plnění

Každý zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci má dle zákona o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat osoby se ZPS, jinak je nucen platit poměrně velké odvody státu. Povinný podíl osob se ZPS na celkovém počtu zaměstnanců je 4 %. Pokud Vám podmínky a charakter práce nedovolují osoby se ZPS či ZTP zaměstnávat, bezpečnostní a úklidové společnosti mají pro Vás řešení – náhradní plnění. Pokud zaměstnávají více jak 50% zaměstnanců se ZTP nebo ZPS, můžete odběrem jejich služeb nebo výrobků splnit svou zákonnou povinnost právě takzvaným náhradním plněním, a to jak pro rok 2023, tak i v dalších letech.

Více informací naleznete zde:Náhradní plnění 2023


Kontakt

Majakovského 29
360 05 Karlovy Vary

tel.: (+420) 377 443 929
e-mail: karlovy.vary@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Náhradní plnění D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Karlovy Vary

Společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. zaměstnává více jak 50% zaměstnanců se ZPS. Nabízí komplexní služby úplného servisu a správy budov a nemovitostí. Zaměstnáváním osob se ZTP zajistí pro svého klienta náhradní plnění a tím mu pomůže vyřešit povinnost ZTP zaměstnávání. Zaměstnávání invalidního důchodce v 1., 2. a 3. stupni ZPS, zajištěním jeho profesního růstu a kladením velkého důrazu na profesionalitu, společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. odvádí pro svého klienta služby té nejvyšší kvality.

Kontakt

Majakovského 29
360 05 Karlovy Vary


Tel.: + 420 274 774 199
email: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

Náhradní plnění SIPADAN a.s. Karlovy Vary

Agentura SIPADAN a.s. má na trhu s bezpečnostními a úklidovými službami dlouholetou tradici a tím i velkou zkušenost se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání zdravotně postižených tato společnost zajišťuje již od roku 2002. Svým zaměstnancům nabízí kvalitní pracovní zázemí a řadu pracovních výhod, jako např. stravenky. Vám společnost SIPADAN a.s. zajistí nejen náhradní plnění v roce 2022, ale i bezpečnostní a úklidové služby prováděné s velkou profesionalitou a kvalitou.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1


tel.: 284 860 001

e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

 

Náhradní plnění D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Karlovy Vary

Společnost  D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. nabízí v Praze a i po celé ČR komplexní úklidové a bezpečnostní služby spojené s náhradním plněním. Zaměstnávání osob se ZTP a zaměstnávání invalidních důchodců  D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. zajišťuje od roku 2004. Tato agentura dbá na vysokou kvalitu odvedených služeb a pro své zaměstnance nabízí nejen práce pro ZTP, ale i řadu odborných školení a přednášek. Díky tomu pomáhá osobám se ZTP uplatnit se jak v běžném, tak i společenském životě.

Kontakt

Majakovského 29
360 05 Karlovy Vary

tel.: (+420) 377 443 929
e-mail: karlovy.vary@diseven.cz
web: www.diseven.cz

Náhradní plnění D.I.SEVEN, a.s. Karlovy Vary

Bezpečnostní a úklidová agentura D. I. SEVEN, a.s. se pohybuje na trhu s bezpečnostními a úklidovými službami od roku 1995. Své služby poskytuje nejen po celé ČR, ale i v zahraničí. Bezpečnostní a úklidová služba vykonávaná společností D. I. SEVEN, a.s. nabízí svým klientům dlouholeté zkušenosti v tomto oboru, kvalifikované a proškolené pracovníky a garantuje kvalitu služeb několika certifikáty a potvrzením NBÚ.