Bezpečnostní agentury a úklidové služby
Karlovy Vary

Vítáme Vás na portálu Karlovarského kraje a města Karlovy Vary, kde Vám pomůžeme zajistit mnohé podpůrné služby, které zefektivní Vaše podnikání.

Posláním bezpečnostní agentury je zajištění bezpečnostní služby průmyslových i soukromých objektů, hospodářských, obchodních, výrobních či jiných organizací a institucí. Bezpečnostní agentura poskytuje bezpečnostní služby typu ochrana osob a majetku, pro zajištění nerušeného provozu daného objektu a ochrany zdraví v souladu s bezpečností zaměstnanců. Součástí je monitorování a předcházení rizikovým situacím a trestné činnosti. Pořadatelské služby a zdatná fyzická ostraha zajistí profesionální zabezpečení akcí, jako např. při Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. 

Bezpečnostní služba a její technický úsek jsou zaměřeny na poskytování technických služeb např. napojení na PCO, revize a servis elektronického zařízení, pochůzkový systém atd. Všechny nabízené bezpečnostní služby zajišťuje bezpečnostní agentura dle smluvních podmínek s klientem tak, aby tato bezpečnostní služba zajistila maximální ochranu na profesionální úrovni, ale zároveň diskrétně a co s nejmenším omezením klienta.

Úklidové agentury poskytují úklidové služby typu pravidelného komplexního úklidového servisu budov a objektů, garáží, průmyslových podniků, sportovně relaxačních center atd. a generálních úklidů po kolaudacích, malování a po stavebních rekonstrukcích. Úklidová služba úklidové agentury Vám zajistí úklid jak vnitřních, tak i vnějších ploch daných objektů. Každá úklidová agentura přísně dbá na ochranu životního prostředí. Úklidová služba - jejím základem je převzetí zodpovědnosti za pravidelný úklid, kdy pracovníci udržují čistotu a údržbu všech předmětných prostor úklidu.

Komplexní balíček služeb: Facility Management, správa budov a nemovitostí Karlovy Vary

Facility management poskytuje komplexní servis při správě budov a nemovitostí s cílem optimalizovat náklady spojené s chodem a investicemi těchto objektů. Optimalizuje podpůrné procesy ve společnosti klienta s ohledem na organizaci a ekonomiku. Díky facility managementu můžete spolupracovat pouze s jedním partnerem zajišťujícím veškeré služby v oblasti správy movitého i nemovitého majetku.

Možnost náhradního plnění – povinnost zaměstnávat ZTP

Jste-li zaměstnavatelem s více jak 25 zaměstnanci, máte ze zákona povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením - OZP, ZTP, dříve ZPS (se změněnou pracovní schopností). Povinný podíl zaměstnavání OZP můžete splnit i prostřednictvím odběru služeb (služby můžete odebrat v rámci náhradního plnění 2022), nebo produktů od firem, které zaměstnávají OZP, tzv. náhradním plněním. Mezi tyto firmy se řadí i vybrané bezpečnostní agentury a úklidové firmy.