Pořadatelské služby a zabezpečení akcí Karlovy Vary

Níže uvedené bezpečnostní agentury mají ve své náplni profesních činností také pořadatelské služby. Tyto služby jsou nabízeny organizátorům, kteří své akce – např. koncerty, sportovní utkání, společenské akce – chtějí mít nejen dokonale připraveny, ale také spolehlivě zabezpečeny.

Činnosti spadající do pořadatelské služby

 • Spolupráce při organizování akce
 • Zabezpečení akcí: Fyzická ostraha  | Ochrana osob a majetku  | Ostraha objektů
 • Úklidové služby
 • Informační servis na místě pořádání akce

Pomoc při organizování akce

Pomoc při organizování akce spočívá ve vyhledávání a zajištění prostoru pro samotnou akci. Přípravě pro akci, tím se rozumí úklid, výzdoba prostoru, vybavení prostoru potřebným zařízením atd.

Bezpečnostní služby pro zabezpečení akcí

Zabezpečení akce se odvíjí od bezpečnostního plánu, vypracovaného pro každou akci zvlášť, na základě vyhodnocení bezpečnostních rizik dané lokality a typu akce. Zabezpečení akcí zahrnuje mj. instalaci bezpečnostních zařízení, např. kamer, zajištění potřebného počtu strážců fyzické ostrahy, napojení objektu na pult centrální ochrany apod. 

Dále pod pořadatelské služby spadá:

 • Kontrola vstupu osob ve střežených prostorách
 • Kontrola vozidel a jejich navádění na určená místa na parkovišti
 • Zamezení výtržnictví, ničení majetku a vstupu podnapilých osob
 • Ochrana osob před fyzickým násilím agresorů a jinými pohromami
 • Informační servis
 • Zabezpečení a ostraha objektů a majetku klienta
 • Ochrana osob a majetku může být zabezpečena strážci v uniformách, nebo civilním obleků.
 • Zamezení vstupu diváků na nevyžádaná místa
 • Spolupráce se zdravotnickými složkami
 • Ve spolupráci s Policií ČR jsou pracovníci pořadatelské služby povinni učinit opatření k zjištění totožnosti pachatelů, narušitelů akce

Pracovníci zabezpečení akcí

Pořadatelské služby jsou prováděny na základě písemné dohody s objednavatelem. Je řízena normami pro pořadatelské služby. Pracovníci pracují ve služebních stejnokrojích, nebo ve společenském oděvu. Tito lidé jsou zkušení, znalí společenského chování, psychologie, cizího jazyka – pokud je vyžadováno. Jsou pohotoví, musí si poradit a správně vyhodnotit vzniklou situaci a reagovat tak, aby ochránili všechny osoby i majetek.

Výběr a proškolování těchto pracovníků je základem pro náročnou práci pořadatelské služby. O dobrém výkonu pořadatelské služby uvedených bezpečnostních agentur svědčí např. každoroční pořádání a zabezpečení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, dále zabezpečení sportovních utkáních, společenských akcích apod.

Pořadatelské služby pro náhradní plnění

Odběrem pořadatelských služeb od vybraných bezpečenostních agnetur můžete plnit své náhradní plnění pro r. 2022, pakliže máte více jak 25 zaměstnanců a nepslňujete zaměstnávání OZP ve 4% povinném podílu.


Kontakt

Majakovského 29
360 05 Karlovy Vary

tel.: (+420) 377 443 929
e-mail: karlovy.vary@diseven.cz
web: www.diseven.cz

D.I.SEVEN, a.s. Karlovy Vary

Bezpečnostní a úklidová agentura D. I. SEVEN, a.s. se pohybuje na trhu s bezpečnostními a úklidovými službami od roku 1995. Své služby poskytuje nejen po celé ČR, ale i v zahraničí. Bezpečnostní a úklidová služba vykonávaná společností D. I. SEVEN, a.s. nabízí svým klientům dlouholeté zkušenosti v tomto oboru, kvalifikované a proškolené pracovníky a garantuje kvalitu služeb několika certifikáty a potvrzením NBÚ.

Kontakt

Majakovského 29
360 05 Karlovy Vary

tel.: (+420) 377 443 929
e-mail: karlovy.vary@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Karlovy Vary

Společnost D. I. SEVEN FACILITY s.r.o. je dceřinou společností D. I. SEVEN, a.s. Tato agentura poskytuje služby typu zabezpečení domu, ostraha objektů, napojení na PCO atd., a to v rámci nabídky komplexních služeb Facility managementu. Mimo jiné je tato společnost schopna vyřešit otázku náhradního plnění.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

 

D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Karlovy Vary

Bezpečnostní a úklidová agentura D.I. SEVEN SERVICE, s.r.o. nabízí své služby od roku 2004. Mezi hlavní poskytované služby, které tato společnost nabízí, patří ochrana osob a majetku a úklidové práce. Odběrem služeb od D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. si splníte svou povinnost zaměstnávat osoby se ZTP. Takzvané náhradní plnění.

Kontakt

Majakovského 29
360 05 Karlovy Vary 

Tel.:+ 420 274 774 199
email: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

SIPADAN a.s. Karlovy Vary

Společnost SIPADAN a.s. Vám kromě náhradního plnění zajistí služby typu ostraha majetku, připojení na pult centrální ochrany, recepční služby a elektronická ostraha. Každá tato služba je vykonávána s vysokým nasazením a profesionalitou.