Náhradní plnění 2013

Pokud v roce 2013 nezaměstnáváte dostatečný počet pracovníků se zdravotním postižením (OZP) a ani do budoucna toto neplánujete, nebo nemáte z nějakého důvodu možnost zaměstnávání OZP, rádi Vám s touto problematikou pomůžeme. Podmínky pro náhradní plnění 2013 jsou stejné jako od 1. 1. 2012, kdy vstoupila v platnost novela zákona o zaměstnosti.

Náhradní plnění šetří Vaše finance

Odběrem služeb od bezpečnostních a úklidových agentur působících v Karlových Varech si můžete zajistit náhradní plnění Vaší povinnosti dle zákona o zaměstnanosti (povinný podíl zaměstnávání OZP). Tím, že si včas objednáte náhradní plnění, připravíte si výhodné podmínky pro náhradní plnění 2013 a další roky.

Náhradní plnění 2013 a jeho pojmy

Náhradní plnění dnes využívá většina firem a institucí, které mají více než 25 zaměstnanců. Jeden z důvodů proč odebírat náhradní plnění je výrazná úspora na odvodech do státní pokladny při nesplnění povinného podílu vytváření podmínek k zaměstnávání invalidních důchodců. 

V zásadě máte tyto možnosti:

  • Splnit svou zákonnou povinnost (povinný podíl) vytvořením přepočteného počtu pracovních pozic pro zaměstnávání OZP.
  • Odvod do státní kasy při neumožnění (nevytvoření pracovních míst) práce pro ZTP
  • Odběr výrobků či služeb od firmy (firem), která umožňuje zaměstnávání invalidních důchodců a to více než 50 % svých zaměstnanců
  • Je zde i kombinace vlastních OZP a tím ponížení přepočteného povinného podílu, nebo kombinace odběru služeb od různých dodavatelů náhradního plnění.
  • Krajním důsledkem při nesplnění některé z uvedených variant  je pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

Zaměstnávání OZP a pomoc potřebným

Stát vytvořením uvedených pravidel pro zaměstnávání OZP a invalidních důchodců tyto osoby nijak nezvýhodňuje, ale vytváří jim stejné podmínky pro získání pracovního místa, jaké mají lidé bez pracovního omezení. Práce znamená pro lidi s handicapem nejenom vylepšení finanční situace, ale mnohdy i psychickou podporu. Člověk, který je zdravotně postižený si na trhu práce dokáže svého pracovního zařazení více vážit a ve většině případů podává lepší pracovní výkony než zdraví lidé.

Pokud plánujete využívat náhradní plnění místo odvodů do státní pokladny, nejenom že ušetříte značné finanční prostředky potřebné pro Vaši firmu či instituci, ale nepřímo pomůžete s vytvářením práce pro ZTP. 


Kontakt

Majakovského 29
360 05 Karlovy Vary

Tel.: + 420 274 774 199
email: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

SIPADAN a.s. Karlovy Vary

Agentura SIPADAN a.s. má na trhu s bezpečnostními a úklidovými službami dlouholetou tradici a tím i velkou zkušenost se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání zdravotně postižených tato společnost zajišťuje již od roku 2002. Svým zaměstnancům nabízí kvalitní pracovní zázemí a řadu pracovních výhod, jako např. stravenky. Vám společnost SIPADAN a.s. zajistí nejen náhradní plnění 2013, ale i bezpečnostní a úklidové služby prováděné s velkou profesionalitou a kvalitou.

Kontakt

Majakovského 29
360 05 Karlovy Vary

tel.: (+420) 377 443 929
e-mail: karlovy.vary@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Karlovy Vary

Společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se ZP. Nabízí komplexní služby úplného servisu a správy budov a nemovitostí. Zaměstnáváním osob se ZTP zajistí pro svého klienta náhradní plnění a tím mu pomůže vyřešit povinnost ZTP zaměstnávání. Zaměstnávání invalidního důchodce v 1., 2. a 3. stupni ZP, zajištěním jeho profesního růstu a kladením velkého důrazu na profesionalitu, společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. odvádí pro svého klienta služby té nejvyšší kvality.

Kontakt

Randova 3205/2
150 00   Praha 5 - Smíchov

tel.: 284 860 001
e-mail: martin.soukup@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Karlovy Vary

Společnost D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. nabízí v Karlových Varech i po celé ČR komplexní úklidové a bezpečnostní služby spojené s náhradním plněním. Zaměstnávání OZP a zaměstnávání invalidních důchodců D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. zajišťuje od roku 2004. Tato agentura dbá na vysokou kvalitu odvedených služeb a pro své zaměstnance nabízí nejen práce pro ZTP, ale i řadu odborných školení a přednášek. Díky tomu pomáhá osobám se ZTP uplatnit se jak v běžném, tak i společenském životě.