Náhradní plnění 2012 v Karlových Varech a okolí

Nemůžete ve své firmě zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a invalidní důchodce? Využijte naší nabídky NÁHRADNÍ PLNĚNÍ, kterou vám poskytují bezpečnostní agentury ve Vašem městě.

Co je NÁHRADNÍ PLNĚNÍ?

Dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., je podnik s více jak 25 zaměstnanci povinen zaměstnat osobu se zdravotním postižením, nebo invalidního důchodce. Povinný podíl osob se změnou pracovní schopnosti (ZPS) na celkovém počtu zaměstnanců jsou 4 %. Nebude-li ze zákona tento podíl splněn, musí podnikatel odvést do státního rozpočtu 2,5 násobku průměrné mzdy za I.-III. čtvrtletí předešlého roku, kdy průměrnou mzdu upřesní MF. Naopak při zaměstnávání ZPS či invalidního důchodce je podnikateli poskytnuta úleva na dani.

Způsoby plnění zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

1. Zaměstnat osobu se zdravotním postižením nebo invalidního důchodce
2. Odebrat výrobky či služby od podniků zaměstnávající zdrav.postižené v poměru více jak 50 % k celkovému počtu zaměstnanců
3. Odvod 2,5 násobku průměrné mzdy za I.-III.čtvrtletí min.roku za každého ZTP zaměstnance
4. Kombinací prvních tří možností

1. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo invalidního důchodce

Zaměstnat osobu se zdravotním postižením je pro mnohé podniky často těžko proveditelné. Např. výrobní činnost podniku, těžko přizpůsobitelné prostory administrativy pro těžce tělesně postižené apod.

2. Odebírání výrobků či služeb od podniků zaměstnávající zdravotně postižené

Především bezpečnostní společnosti zaměstnávají zdravotně znevýhodněné pracovníky, také těžce tělesně postižené a invalidní důchodce na pozicích dispečerů u pultu centrální ochrany, ve vrátnicích, v chráněných dílnách apod. Pro vás je to možnost k odběru výrobků, vyrobených v těchto dílnách, nebo služeb od těchto společností. Chráněné dílny nabízejí řadu výrobků, které podniky mohou využít jako firemní reklamu, nebo si mohou sami navrhnout potřebný výrobek. Služby od profesionálních bezpečnostních agentur, např. D.I.Seven, a.s., jsou nedílnou součástí k využití náhradního plnění.

3. Odvod 2,5 násobku průměrné mzdy za I.-III. čtvrtletí do státního rozpočtu

Odvod mzdy, podle výše uvedeného výpočtu, krát počet povinných zaměstnanců dle zákona o zaměstnanosti, tvoří značnou finanční částku. Proto je výhodnější využít náhradního plnění odběrem výrobků a služeb. Pomůžete zdravotně postiženým spoluobčanům ke zlepšení jejich finanční situace.

4. Využití tří uvedených možností

Čtvrtá možnost dovoluje využít kombinaci prvních tří možností tak, aby byl splněn zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Náhradní plnění za rok 2012 i dále

V roce 2012 dochází k úpravám možností splnit si povinnost zaměstnávání zdravotně postižených osob, přesto společnosti např. bezpečnostní agentury, jsou schopny Vám pomoci i letos. Jejich dlouholeté zkušenosti v této oblasti, vstřícné jednání a profesionalita Vám pomohou řešit a vyřešit povinnost zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů. Náhradní plnění od bezpečnostních agentur si můžete splnit za rok 2012 i dále. Doložení způsobu plnění povinného podílu pro rok 2012 na místně příslušném úřadu práce je povinné do 15. 2. 2013.

Náhradní plnění 2013